top of page

Integritetspolicy

Vår målsättning är att du ska känna dig trygg med vår hantering av de personuppgifter du lämnar till oss. Med denna integritetspolicy vill vi informera om hur och för vilka ändamål vi behandlar dina personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig - Susanne Rittedal Söderblom

Bolaget (“bolaget”, ”vi”, ”oss” och ”vår”) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning för dataskydd.
 

Personuppgifter som vi behandlar om dig

I din kontakt med oss kommer du att lämna viss information till oss.
Vi behandlar personuppgifter såsom:

  • Information du anger via våra kontaktformulär som namn, telefon, mail och adress.

  • Information om dina besök på och användning av den här webbplatsen, inklusive referenskällan, besökets längd, sidvisningar och webbplatsens sökvägar.

  • Information som du anger för att prenumerera på eventuella nyhetsbrev.

  • Information som genereras när du använder vår webbplats, inklusive när, hur ofta och under vilka omständigheter du använder den.

  • Annan personlig information du skickar till oss.
     

Ändamål och laglig grund för vår behandling av dina personuppgifter

Bolaget baserar behandlingen av dina personuppgifter på ett antal lagliga grunder och för ett flertal ändamål som beskrivs nedan.

  • I vissa fall kan vi ha en rättslig skyldighet att behandla dina personuppgifter. Detta gäller för den behandling av personuppgifter som vi gör för att uppfylla lagkrav enligt exempelvis bokföringslagen (1999:1078).

  • En del av den behandling av personuppgifter som vi utför baserar sig på en så kallad intresseavvägning. Exempel på detta är när vi använder oss av samarbetspartners, vår hantering av personuppgifter om kontaktpersoner ute hos våra kunder/kundföretag samt för att möjliggöra allmän kundvård och kundservice.

Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter är att vi ska ha möjlighet att hantera praktiska delar i en affärsrelation.
 

Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kommer att behandlas av oss. Därutöver kan dina personuppgifter komma att delas med tredje part som behandlar personuppgifter för vår räkning, s.k. personuppgiftsbiträden. Till exempel kan våra IT- och systemleverantörer komma att få åtkomst till dina personuppgifter.

Vår webbplats innehåller länkar till andra webbplatser. Vi ansvarar inte för innehållet på dessa webbsidor och heller inte för webbplatsernas behandling av personuppgifter. Tänk på att om du använder sociala medier för att komma i kontakt med oss så kan det innebära att information och personuppgifter överförs till tredje part, till exempel Instagram eller Facebook.
 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi behåller bara dina personuppgifter så länge det behövs för att vi skall kunna fullgöra vårt åtagande, det vill säga tillhandahålla tjänsten, fakturera, sköta RUT-ärende med SKV, m.m. Har du samtyckt till att dina kontaktuppgifter skall få ligga i vårt kundregister, ligger de kvar till dess du önskar att uppgifterna skall tas bort.
 

Dina rättigheter

I samband med att du väljer att lämna dina kontaktuppgifter för att få kontakt med oss samlar vi in dina personuppgifter (till exempel namn, e-postadress, adress, telefonnr). Du har rätt att få veta vilken information som finns registrerad om dig samt dra tillbaka ditt samtycke. I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning har du rätt att få tillgång till information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig samt rätt att begära rättelse av dina personuppgifter.

Du har även rätt att begära radering eller begränsning av dina personuppgifter eller invända mot vår behandling. Du har även rätt att få ut de personuppgifter som rör dig som du lämnat till oss och har rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig.

Du har rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter med effekt från och med att återkallelsen är gjord.
 

Kontakt & Klagomål

Om du skulle ha några klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till svenska Datainspektionen eller annan behörig tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över företags hantering av personuppgifter.

Om du vill utöva dina rättigheter enligt ovan eller annars vill komma i kontakt med oss med anledning av vår behandling av dina personuppgifter kan du kontakta mig på susanne@ordningsakademin.se

bottom of page