top of page

Miljö

Professionell organisering handlar till stor del om att hushålla med planetens resurser

aaron-burden-6csuZQ9oZcI-unsplash_edited
EKO-organisering

Medvetenhet

En av effekterna med att rensa i röran och skapa ordning & reda i livet är att du helt enkelt blir mer medveten om och uppskattar de saker du redan har och vad som får komma in i ditt liv. Medveten, smart konsumtion helt enkelt, och att leva mer avsiktligt - med ett syfte.

Klarhet

Fördelarna inkluderar att få klarhet i vad som är viktigt i ditt liv, produktivitet, lycka och ekonomiska besparingar. För att inte tala om vilken insats det gör för vår gemensamma boning här i universum när vi alla hushåller med våra resurser.

En bättre miljö och värld

Min förhoppning och vision med Ordningsakademin är att få lära ut och inspirera till denna medvetenhet och därigenom minska vårt klimatmässiga fotavtryck och bidra till en bättre miljö och värld!

Ordningsakademins approach

Jag strävar alltid efter att återanvända så mycket som möjligt av den förvaring som mina klienter redan har hemma

Jag uppmuntrar alltid mina klienter att i största möjliga mån sälja eller skänka bort de föremål de inte längre vill ha kvar framför att slänga dem

Alla saker som mina klienter inte längre önskar behålla källsorteras

I största möjliga mån och där det är passande rekommenderar jag produkter gjorda av naturliga material såsom metall, naturfiber, trä och glas, och i annat fall är det bästa möjliga miljöstandard som gäller - allt utefter kundens budget och stil

Jag ställer krav på mina underleverantörer när det gäller produkter och frågar alltid efter de bästa och mest miljövänliga alternativen

Transporter med bil planeras så att inga onödiga extra turer behöver göras för att återvinna eller skänka saker

Jag flyger inte vid resor under 50 mil och prioriterar alltid tåget framför flyget

Ingen kan göra allt - men alla kan göra något

REDUCE

Reducera dina inköp. Bli medveten om vad du redan har.

Förvara sakerna bäst -

i affären!

REUSE

Återanvänd saker.

Låt dina saker få nya hem - lämna dem till olika välgörenhets-organisationer!

RECYCLE

Återvinn det som är möjligt. Källsortering tar tillvara på det värdefulla materialet i oönskade saker. 

REPURPOSE

Kanske finns det ett nytt syfte och användningsområde för din pryl? 

joanna-kosinska-qcqmS0JG58Q-unsplash.jpg
bottom of page